คอร์สแก้อาการ

Choose the course that suite you most!

The Thai Massage short courses are the most suitable for you.
Duration: 3 days

Introduction to Advanced Course is the most suitable for you.
We create a massage protocol specifically for the one you care about.
Duration: Less than 5 days

I am walking on the path of massage therapy but still new to therapeutic massage.

My work is related to massage and healthcare providers, so I want to broaden my horizon.

Courses for hopping in !!!

 

Please check date, time, and apply at least 1 day in advanced.

Intensive Advanced Course

This course is suitable for people with strong massage-related backgrounds.
Students who want to attain this course should have at least 2,000 study hours or at least 2 years of work experience.

Price : 8,000 Baht/Course or 1,500 Baht/day  (study 6-10 days 8,000 Baht)

Date : 1-10 October 2023   1-10 November 2023   4-13 January 2024

Time : 9.00-17.00

 

Advanced Course

Treatment protocols for many symptoms.
You will study for 3 hours in the morning and practice in the afternoon.

Tuition Fee : 1,500 Baht/day

 

date and time :

Febuary 2023

20 @ 9.00-12.00  Lumbago Group

21 @ 9.00-12.00 Knee pain Group

22 @ 9.00-12.00 Frozen Shoulder

Theory for building very strong foundation

Questions you may have about our course

1. My friend/my teacher recommended me to come here, do you have a courses menu ?

Yes, we have! but our course menu may be not what you expected.

A few years after we start teaching, we need to reject a lot of people and ask them to come back after they have enough experience. At first, we provide only the course for experienced people with minimum. of 2,000 hours of study or 2-3 years of working experience.

Why?

Because relieving the pain, discomfort, and malfunction of the body will never be easy. It needs a lot of time and passion to be good at it.

A menu is you!

Most people are familiar with ready goods, and when they go to school they try to “choose the course that they think they want to learn”. But actually, what you want to know or what you don’t know is not quite important, but what you don’t know that you don’t know is!

Why?

When you are new to some knowledge, it is common to choose what kind of things you want to know like you are shopping for something. But after you are a professional, a master’s degree student, after 1,000 trials and errors you will have your own idea and looking for something that may not exist or you may have no idea about it at all, you may only have a gut feeling that you need something or something is missing but you don’t know what it is.

Taking a course at “Thara Massage” is not only to learning some things you want to know, we also sharing our insights, our research, and our hard work with you so you can have a lot more building blocks for achieving your goals.

And to do that, we will need to talk and communicate many things about you. And together, we are building a course and choose the topics.

2. What kind of things do you teach?

It’s divided into 3 categories.
1. Things that you can learn from everywhere. [like foot massage, oil massage, Thai massage, sports massage, etc.]
2. Things that you can learn from somewhere. [like 150 Hr. Thai massage, Royal Thai massage, Therapeutic Thai massage, WOMEncare]
3. Things that you can’t learn from elsewhere. [like Treatment protocol for many symptoms, controlling and manipulating the wind, rebalancing the nervous system, and much more.]

Do they difficult?

The 1st category is easy, but the 3rd one can break your brain.

3. Do you only accept highly skill people in a course?

No. We just try to match your goal with the courses. But please note that sometimes it also need skill and passion to study something difficult.

4. Price and discount?

Most of our courses are on demand. We provide 2 options, pay per hour and pay per course. (Both option you need to pay before starting the course)
By paying per hour we charge 500 Baht/hour.
By paying per course. (the longer the cheaper)

For the short course we charge 1,500 Baht/day (not including materials), and for 10 days course we charge 15,000 Baht/course (including materials). For professional courses, we charge 60,000 Baht/course (600 Baht/day) or 2 years working contract to guarantee them to become at least assisting teachers.

5. Do you have any foreigner discrimination policy ?

Certainly No! We always charge Same price for Thai and Foreigner.

But since we are supplying new knowledge to the country as a national researcher all the time, we will teach some knowledge to the foreigners after sometimes have passed because things will look really bad if the foreigners have a deeper understanding and more knowledge of Thai Massage than Thai people themselves.

6. What I need to prepare bofore we meet and talk ?

Your passion.

Please note that in Thai culture, in a very high education stage, tuition fees are for supporting the teacher’s dedicated passion while teachers teach you to fulfill your passions, which means both sides are sharing and moving forward together. It is different from many countries’ cultures where you paid to become a god.

Standard Thai Massage Course

(For Beginner Learners)

Duration : 4 Days  (Training session 12 Hrs. + practice 12 Hrs.)

Tuition fee : 4,800 Baht

Short courses are quick and fast ways to experience the massage and perform quick and easy patterns.
Great for beginners and hobbies.

No theory session

No Advanced and unique technique

*** Short courses may not suitable for people who want to use them for work ***

Standard Therapeutic Thai Massage Course
(For Intermediate Learners)

Advanced Therapeutic Thai Massage Course
(For Intermediate and Advanced Learners)

150 Hrs. (Double Diploma Program) Thai Massage & Basic of Treatment

Course Duration : 25 days or 150 hours

Fee : 16,000 Thai Baht (Included transportation cost between two facilities.)

Subject content : The subject content details the topics which must be studied. Everything listed must be
studied, however, example are not exhaustive and other related aspects of the topics should
be studied.

Advanced Therapeutic Thai Massage Course
(For Expert Learners, Teachers, and Healthcare Providers)

If you are not sure that your skill is suitable for the courses we recommended to start from Advanced Course : General

For master degree and doctoral degree students we accept only collaborative research project.

For bachelor degree students that want to do interview for research project need to apply in the basic of treatment course.

For all projects that are not in the Thai language, students need to pay for the translation of the full copy of the research before submitting the projects.

 

Advanced Course

 

This course focus on pain management, recovery and rehabilitation.

For family member rehabilitation purposes, 1 symptom will need to study at least 3 days. 

For an expert learner, study up to 4 symptoms per day

 

Duration :
Introduction to Advanced Course : Less then 10 days
Advanced Course : 10-24 days
Full Advanced Course : 25 Days and above
Professional Course : 90 Days and above

 

 

Symptoms : 130+ symptoms from symptom pool. Students can choose which one they want to learn but we reccommend the common one that found often.

List of some common symptoms :
1.เอ็นนิ้วก้อยเท้าอักเสบ -peroneal group inflammation
2.นิ้วเท้าซ้น – 3rd phalanx sprain
3.รองช้ำ – plantar fascitis
4.เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ – morton foot
5.ข้อเท้าแพลง – ankle sprain
6.เจ็บเอ็นร้อยหวาย – achilles tendonitis
7.ปวดเข่า – knee pain
8.เข่าบิดด้านใน – medial collateral lig sprain
9.เข้าบิดด้านนอก – lateral collateral lig sprain
10.เจ็บใต้พับเข่า – popleatial pain
11.เจ็บขาหนีบ- groin pain
12.ขาชาด้านนอก – shortened glut medius
13.ตะคริวน่อง – gastrocnemius cramps
14.หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท l4-l5-s1 – l4-l5-s1 nerve impingment
15.ปัสสาวะบ่อย – bladder incontinency

16.ตะคริวท้อง – abdominal cramps
17.ปวดหลัง 2 ชนิด – (1) lumbago from iliopsoas (2) lumbago from the quadiatus lumborum
18.ปวดกลางหลัง (หลังยอก) – mid back pain / thorolumbar pain
19.หมอนรองกระดูกคอทับเส้น – c4-7 nerve impingment
20.คอตกหมอน – wry neck
21.สะบักจม 2 ชนิด – (1) shortened scalene (2) shortened pectoralis minor
22.ปวดไหล่จาก bersitis – sholder bursitis
23.ไหล่ติด – frozen shoulder

24.ไมเกรน 3 ชนิด – migrain
25.เทนนิสเอลโบ – tennis elbow
26.กอล์ฟเอลโบ – golf elbow
27.ข้อมือแพลง – wrist inflammation
28.มือชาจากพังผืดเกาะขอบสะบักอันมีสาเหตุมาจากคอ – erbls palsy
29.มือชาจาก carpal tunnal syndrome – carpal tunnal syndrome
30.ปลอกเอ็นนิ้วโป้งอักเสบ – de-quervain’s tenosynovitis
31.นิ้วล็อก – locked finger

Learn common symptoms starting from easy ones to more complex ones.
Learn a total of 25 symptoms from 10 groups during 10 days

1.Lower back pain
2.Brain problems, Headache, MIgraine
3.Spine problems
4.Groin pain
5.Knee pain
6.Ankle and foot pain
7.Bursitis
8.Wryneck
9.Frozen Shoulder
10.Arm and hand problems

 

List of some common symptoms :

1.เอ็นนิ้วก้อยเท้าอักเสบ -peroneal group inflammation
2.นิ้วเท้าซ้น – 3rd phalanx sprain
3.รองช้ำ – plantar fascitis
4.เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ – morton foot
5.ข้อเท้าแพลง – ankle sprain
6.เจ็บเอ็นร้อยหวาย – achilles tendonitis
7.ปวดเข่า – knee pain
8.เข่าบิดด้านใน – medial collateral lig sprain
9.เข้าบิดด้านนอก – lateral collateral lig sprain
10.เจ็บใต้พับเข่า – popleatial pain
11.เจ็บขาหนีบ- groin pain
12.ขาชาด้านนอก – shortened glut medius
13.ตะคริวน่อง – gastrocnemius cramps
14.หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท l4-l5-s1 – l4-l5-s1 nerve impingment
15.ปัสสาวะบ่อย – bladder incontinency

16.ตะคริวท้อง – abdominal cramps
17.ปวดหลัง 2 ชนิด – (1) lumbago from iliopsoas (2) lumbago from the quadiatus lumborum
18.ปวดกลางหลัง (หลังยอก) – mid back pain / thorolumbar pain
19.หมอนรองกระดูกคอทับเส้น – c4-7 nerve impingment
20.คอตกหมอน – wry neck
21.สะบักจม 2 ชนิด – (1) shortened scalene (2) shortened pectoralis minor
22.ปวดไหล่จาก bersitis – sholder bursitis
23.ไหล่ติด – frozen shoulder

24.ไมเกรน 3 ชนิด – migrain
25.เทนนิสเอลโบ – tennis elbow
26.กอล์ฟเอลโบ – golf elbow
27.ข้อมือแพลง – wrist inflammation
28.มือชาจากพังผืดเกาะขอบสะบักอันมีสาเหตุมาจากคอ – erbls palsy
29.มือชาจาก carpal tunnal syndrome – carpal tunnal syndrome
30.ปลอกเอ็นนิ้วโป้งอักเสบ – de-quervain’s tenosynovitis
31.นิ้วล็อก – locked finger

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

thไทย